Event box

Sgwrs Llyfr: The Ontology of Well-Being in Social Policy and Welfare Practice

Sgwrs Llyfr: The Ontology of Well-Being in Social Policy and Welfare Practice Online

Digwyddiad am ddim, croeso i bawb

Digwyddiad ar-lein: croesawir myfyrwyr, staff a gwesteion allanol.

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’r digwyddiad hwn, lle bydd yr Athro Steve Smith yn siarad am ei lyfr diweddar a gyhoeddwyd gan Springer, o’r enw The Ontology of Well-Being in Social Policy and Welfare Practice. Y prif gwestiwn sy'n cael sylw yn y llyfr yw pa fath o greaduriaid ydyn ni fel y gallwn ni brofi rhywbeth rydyn ni'n ei alw'n llesiant?

Yn ôl yr Athro Smith, mae mynd i’r afael â’r cwestiwn ontolegol hwn yn sylfaenol i faterion epistemolegol sy’n ymwneud â’r hyn a wyddom am lesiant, ac i faterion normadol ynghylch sut y dylem hyrwyddo llesiant fel gwerth cymdeithasol. Ac eto, er mawr syndod, mae’n gwestiwn sy’n aml yn cael ei wthio o’r neilltu neu ei anwybyddu mewn dadleuon academaidd a gwleidyddol am lesiant. Mewn ymgais i fynd i’r afael â’r cwestiwn hwn, yn uniongyrchol, mae’r llyfr yn nodi ac yn archwilio’r hyn a enwir yn chwe nodwedd o’r cyflwr dynol: ymgorfforiad dynol, meidroldeb, cymdeithasgarwch, gwybyddiaeth, gwerthuso, a gweithrediad.

Gan ymdrin ag ystod eang o brofiadau dynol, mae’r Athro Smith yn dadlau bod y nodweddion ontolegol hyn yn datgelu cymeriad gwrthgyferbyniol ein ‘bod dynol’, sydd, yn ei dro, yn dylanwadu’n fawr ar y posibiliadau ar gyfer llesiant cynyddol a gostyngol. Yna mae’n cymhwyso’r mewnwelediadau athronyddol hyn i nifer o bolisïau cymdeithasol ac arferion lles, yn ymwneud, er enghraifft, â phensiynau, anabledd, cwnsela profedigaeth, rhagnodi cymdeithasol o fewn practisau meddygol, hybu iechyd meddwl, ac arferion cyd-gynhyrchiol.

 

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Medi 2023

Amser: 12:00 - 13:00

Date:
Thursday, September 7, 2023
Time:
12:00 - 13:00
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Location:
Online
Campus:
Ar-lein
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Categories:
  Sgwrs awdur  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of USW Library
USW Library

More events like this...